Havsteenstuen

Tilbygningen til Sct. Jørgens Kirke, Havsteenstuen, har sit navn efter et maleri af Sven Havsteen-Mikkelsen, et seksfløjet alterbillede, der nu hænger inde i kirken. Flytningen af billedet skyldes, at Havsteenstuen blev udvidet i 1998, så den blev dobbelt så stor som den oprindelige, der blev bygget ti år før. Her kommer beretningen om de 17 billeder af samme kunstner, der nu hænger der.

 Da det oprindelige billede var flyttet ind i kirken, begyndte vi i kunstudvalget at overveje, hvordan vi fik fat på nogle andre billeder af Havsteen-Mikkelsen, så tilbygningen kunne bevare sit navn. I anledning af kirkens 100 års jubilæum i 2004 havde menighedsrådet doneret 25.000 kr. til udsmykning af kirken. Vi vidste, at Henry Buhl på Mikkelberg i Sydslesvig havde en masse billeder af Havsteen-Mikkelsen og spurgte derfor, om vi kunne købe nogle. I begyndelsen var Buhl ikke meget for det. Men til sidst gav han sig, og kunstudvalget tog ned til Mikkelberg og valgte fire farvelitografier ud, som Buhl insisterede på selv at ramme ind og transportere til Aabenraa. Da de var hængt op, viste vi ham kirken, hvor det nævnte billede hænger. Dette billede samt mosaikruderne og prædikestolen, udsmykket af samme kunstner, fik Buhl til, spontant at forære os de fire billeder! Så var der råd til nogle flere.

Den 14. januar 2004 tog vi ned og udvalgte 6 kultegninger, alle med motiver fra Sydslesvig. Igen insisterede Buhl på at komme med dem i indrammet stand, og han fik en check på det aftalte beløb.

Den 29. februar tog vi hul på jubilæumsfestlighederne ved en koncert med vores pigekor. Buhl ringede til mig et par timer inden og fortalte, at han skulle til koncert, og at han havde bestemt, hvilke billeder der skulle hænge på den væg, der endnu var ledig. Da jeg indvendte, at vi jo ikke havde flere penge, affærdigede han det, og kort fortalt kom han så med 7 træsnit fra ”Orm og Tyr”, som vi forsigtigt satte ind i et skab, da vi ikke kunne hænge dem op på grund af korister og musikere. Derpå, og det øjeblik skal jeg sent glemme, dykkede Buhl ned i sin jakkelomme og tog checken op og gav mig den med ordene: ”Den må I beholde, for jeg vil gerne skænke alle billederne til jer! ” Forklaringen fik vi på selve jubilæumsdagen den 4. april på Folkehjem: Buhl havde lovet sin gamle ven Sven Havsteen-Mikkelsen at indrette en mindestue for ham ”et sted i grænselandet”, og det sted var oprindeligt tænkt som Mikkelberg. Men da han var uvis på, hvad der ville ske med dette sted, når han på et tidspunkt ikke længere var ved roret, ville han hellere skænke billederne til Sct. Jørgens Kirke!

 Og der hænger de nu i dag. 17 billeder i alt, der naturligvis fortæller om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, men så sandelig også om hans generøse ven Henry Buhl, der indfriede et gammelt løfte og samtidig gav Havsteenstuen et vældigt løft!

Havsteenstuen fungerer som konfirmandstue, øvelokale for koret samt mødelokale for Kirkehøjskolen. Der er plads til omkring 50 personer. 
                                                                                                                               Jens Kvist