Kirketjenere

  Jimmy Lessow (Koordinerende kirketjener)
  Sct. Nicolai Kirke og Høje Kolstrup Kirke
  Tlf.: 20 24 89 15
  E-mail:  jil@km.dk

  Træffes ikke mandag.
 

 Eva Nissen
  Sct. Nicolai Kirke
  Tlf.: 24 96 88 15
  E-mail: eni@km.dk 

   Træffes ikke mandag.

 

 Henry Schmidt
  Sct. Nicolai Kirke
  Tlf.: 24 75 55 59
  E-mail: henry@km.dk 

  Træffes ikke mandag.

 

  Marianne Eriksen
  Sct. Jørgens Kirke
  Tlf.: 51 51 85 52
  E-mail: mahe@km.dk 

  Træffes ikke mandag.


Kirsten Merete Nissen
Høje Kolstrup Kirke
  Tlf.: 21 40 81 78
  E-mail: mere@km.dk 

  Træffes ikke onsdag.


 

  Karen Brande
  Kirketjenervikar
  Tlf.: 74 62 17 80 eller 73 31 41 08
  E-mail: kabr@km.dk 

 


 

 

  

  Lone Clausen
  Kirketjenervikar
  E-mail: locl@km.dk