Klokketårnet

 Af Jes Henrik Jessen, tidl. kirketjener

Klokketårnet er opført i 2004, som afløser for den lille klokkestabel med klokke, udlånt af Vangede Kirke. Tårnet er udført som fritstående klokkestabel efter sønderjysk tradition, eksempelvis Felsted, Kliplev, Varnæs. Konstruktionen er helt i træ og tjæret sort.
De to klokker er støbt af Pierre Paccard i Frankrig i 2004.

På klokkerne kan læses andet vers af Johannes Johansens salme ” Du som har tændt millioner af Stjerner”:

” Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!”