Alt om årets konfirmander (dato, tid og sted, særligt omkring parkering og adgangsforhold ved Sct. Nicolai Kirke)

Klik her

Næste trin af Sct. Nicolais renovering begynder nu. Kirkespiret skal renoveres og hele tårnet hejses ned på plænen foran kirken. Derfor bliver pladsen foran kirken fra den 1. april 2024 afspærret og indgang til kirken bliver fra kirkens nordside. Kørestolsbrugere kan dog stadig komme ind via den gamle indgang ved orglet. Projektet forventes færdiggjort 1. søndag i advent 2024 . Spørgsmål vedrørende adgang til kirken kan rettes til personalet.

   Kalender

Besøg os på Facebook - både sognet og de tre kirker

   Menighedsrådsmøder

Aabenraa sogn har fået CSR24-mærket

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til mennesker i udsatte positioner og ved at bidrage til styrkede kompetencer og uddannelse for fremtidens arbejdskraft.