Valgforsamling tirsdag den 17. september 2024 kl. 19.00 i Sønderjyllandshallen

 

Hvad er et menighedsråd?

Et menighedsråd er valgt for en to eller fireårig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. Alt efter sognets størrelse vil et menighedsråd bestå af seks til 20 medlemmer, der i gennemsnit mødes én gang om måneden. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg, møder i sognet og lignende. Man vælges af sognets folkekirkemedlemmer.

Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. Menighedsrådet har ansvar for: • Kirkelivet • Kulturarven – kirkebygninger og arealer • Kirkegården og begravelser • Personaleledelse • Kirkens økonomi

 

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid. Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for samfundet.

 

Få nye kompetencer

Menighedsrådsarbejdet kan for dig være en god læreplads i kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og meget mere.

 

Kunne du tænke dig at høre mere om menighedsrådsarbejdet, så er du velkommen til at kontakte en af nedenstående medlemmer - der spændt venter på dit opkald/mail.

Kirsten Christensen

Kirsten Lund Christensen

Tlf.: 51 51 16 25
E-mail: bm040274@gmail.com 

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Tlf.: 26 11 46 11
E-mail:  l.p.ras@mail.tele.dk

Lene Kindberg

Lene Kindberg Jensen

Tlf.: 26 27 64 95
E-mail: lenekindberg@yahoo.dk 

Karen Petersen

Karen Kragh Petersen

Tlf.: 41 50 39 28 
E-mail: k.k.petersen@youmail.dk