Herunder har vi samlet nogle tanker, man bør overveje i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.

 

Afdødes ønsker.


Det er vigtigt, at familien taler sammen, inden et familiemedlem afgår ved døden, så de efterladte kender afdødes ønsker. Det er nemlig disse ønsker, der er udgangspunkt for planlægning af begravelsesform, begravelses sted, højtidelighed mv. Det er også afdødes ønsker om medvirken af præst eller ingen præst, om højtideligheden skal være i en bestemt kirke eller i kapellet, om det skal være en bestemt præst, der medvirker mv.

Hvis afdøde har særlig tilknytning til en præst, er der også mulighed for at kontakte denne både før og efter dødsfaldet.

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, tages det som udtryk for, at afdøde ikke ønsker medvirken af en af vore præster

 

Kirke eller kapel.


Der er frit valg mellem sognets tre kirker og kirkegårdskapellet.

Ved valg af kirke kan der indgå overvejelser om, hvorvidt afdøde havde et særligt tilhørsforhold til en bestemt kirke.

Højtideligheder, hvor der ikke medvirker en præst, finder altid sted i kapellet, og arrangøren står selv for indholdet.

 

Tidspunkt for højtideligheden.


I kirken kan højtideligheden afholdes på følgende tidspunkter:

Mandag – lørdag kl 10.00 – 14.30

I særlige tilfælde kan andet aftales.

I kapellet kan højtideligheden afholdes på følgende tidspunkter:

Mandag: 11.30

Tirsdag - Onsdag - Torsdag: 11.30, 13.00

Fredag og Lørdag: 10.00, 11.30, 13.00

 

Valg af gravstedstype.


Aabenraa Sogns kirkegård er smukt anlagt med parklignende arealer og flere gravstedstyper og priser. 

Det er en god ide at besøge kirkegården. Efter aftale foreviser kirkegårdspersonalet gerne de forskellige gravstedstyper og hjælper med at vælge et gravsted.

 

Tidspunkt for rundvisning på kirkegården aftales ved henvendelse til:

Aabenraa Sogns Kirkekontor
Næstmark 19
6200 Aabenraa
Til 74621780

 

Lejeperiode:
Man skal leje gravstedet minimum i den tid gravstedet er fredet. Fredningstiden er 10 år for urner og 25 år for kister.

Efterfølgende kan aftaler forlænges.

Leje af gravsteder er gratis for folkekirkemedlemmer

 

Anlæg og pasning:
Ved de fleste gravstedstyper kan man vælge selv at anlægge og passe gravstedet. Visse gravstedstyper har dog obligatorisk vedligehold dvs skal vedligeholdes af kirkegården. Alle hække vedligeholdes af kirkegården.

Der kan indgås aftale om, at kirkegårdens personale mod betaling vedligeholder gravstedet, enten ved årlig betaling eller for hele fredningsperioden. Priser ses under punktet for kirkegården på sognets hjemmeside.
Se her

 

Højtidelighedens salmer, tekst og musik.


Du/I kan i samarbejde med præsten (hvis denne medvirker) vælge salmer, sange fra Højskolesangbogen, tekst og evt. andet  musik. Vær opmærksom på om afdøde havde nogle ønsker!

Der vil efter aftale med præsten være mulighed for at afspille et nummer på kirkens/kapellets anlæg, hvis det ønskes.

På ”den danske salmebog online” under begravelser, vil man kunne se og høre både tekst og melodi til mulige salmer til begravelse/bisættelse.

Præsterne i Aabenraa sogn har her lavet en liste over mest brugte salmer i Aabenraa 
Se den her

 

Urnenedsættelse.


De pårørende kan deltage i urnenedsættelsen. Urnen er normalt klar til nedsættelse indenfor 14 dage efter højtideligheden.

Urnenedsættelse aftales med Fælleskontoret og kan ske fra mandag til lørdag. Lørdag dog mod ekstra betaling på 472 kr. hvis afdøde var medlem af folkekirken. For ikke-medlemmer koster det 2197 kr. at blive nedsat om lørdagen.

 

Man - tors mellem 08.30 og 14.30

Fre mellem 08.30 og 13.30

Lørdag kl. 09.00, 09.30, 10.15 hvor vi starter med at reservere fra kl. 09.00.

 

Urnen kan nedsættes på en kirkegård eller spredes over havet, hvis afdøde skriftligt har ønsket det. Der findes en blanket på ”borger.dk” der hedder ”spredning af aske over åbent hav”, som man kan udfylde.

Hvis man har andre ønsker, kræver det kirkeministeriets tilladelse.

 

Det er ikke tilladt at opbevare urner med aske i hjemmet.