·        Sognepræst. Aabenraa Sogn (kbf / begravelsesmyndighed) fra 1990-                2024

·        Sognepræst. Dronninglund Sogn fra 1988-1990

·        Stud.teol. Århus 1980-88

·        Gift med Annette 1981

·       4 børn, svigerbørn og 8 børnebørn. 2 døtre med familier i Aabenraa                   (hhv. læge og pædagog). En søn i Hillerød (Bankmand) og en søn i                  Nexø (præst).

·        Informationssekretær på Menighedsfakultetet (halvtids ansættelse)                   1985-88

·        Student fra Vestjysk Gymnasium Tarm 1979

·        Født februar 1960. Vokset op på landet i Vestjylland.

 

 

- Hvorfor blev du præst?

 

Jeg voksede op i Vestjylland – på landet som enebarn. Mine forældre skabte et trygt og godt barndomshjem, hvor tro og kirke var underliggende værdier uden at der var tale om kirkegang og søndagsskole hver uge.

Efter et efterskoleophold blev jeg engageret i både det lokale KFUM & K og KFS (Kristeligt Forbund for Studerende). Det brugte jeg en del krudt på sammen med gymnasiet. Som student blev mit ”fjumreår” brugt på et års bibelskoleophold på LMH (Luthersk Missions Højskole i Hillerød). Det blev et ”klosterår” med plads til eftertanke – og et lille bekendtskab med nytestamentligt græsk som valgfag. Det gav blod på tanden til at søge ind på teologi i Århus.

 

- Hvor kom inspirationen til dit valg fra?

 

Jeg tror egentlig den kom indefra. Jeg brugte en del tid allerede mens jeg gik på gymnasiet på kristent arbejde og bibellæsning. Det blev intensiveret på bibelskolen og lysten til at gå i dybden med bibelen blev styrket og har holdt sig siden.

 

- Hvad har du især lagt vægt på i dit arbejde og i din omgang med de kirkesøgende?

 

Der er tre grundværdier, som jeg har forsøgt at gøre gældende – og synlige – i mit arbejde: Det er 1) at skabe et socialt fællesskab, hvor man kan være mennesker sammen. Det skal være trygt, hyggeligt og med plads til humor. 2) Der skal være tale om en tydelighed i formidlingen. Kristendom skal være forståelig – også for mennesker uden kristen baggrund eller erfaring med kristent sprog eller fællesskab. 3) Der skal være mulighed for at komme til orde. Dialog – samtale – debat. Man kan ikke forandre de andre. Man kan udfordre, så må de selv vælge og overveje. Derfor er samtalen vigtig.

 

- Hvad har været din største glæde i dit arbejde? Er der noget, der har skuffet dig?

 

Der har absolut været mange glæder. Det har været et privilegium at møde byens mennesker ved døbefonten; i konfirmandstuen; til begravelser; til juleaftensgudstjenester; på Sønderstrand – og ved mange almindelige gudstjenester og anledning.

Det har været fantastisk at være i tæt fællesskab med rigtig mange gennem næsten 25 års alpha. Alpha er et grundkursus i kristendom over 10 uger. Så man kommer tæt på hinanden; og rigtig mange har været med i tidens løb. De har udfordret mig på min praksis og min tro – og det har givet mange stjernestunder.

 

- Hvad skal din tid bruges på, når du nu går på pension?

 

Mere tid til familien, huset og haven. Men selv om jeg pensioneres fra mit embede, så pensioneres man jo ikke fra Guds rige. Jeg har stadig lyst og kræfter til at finde opgaver som præst, hvis der er brug for det – og ellers læse lidt – måske skrive lidt – komme afsted med campingvognen.