Målsætning for menighedsrådet


Aabenraa menighedsråds mål 2020-24


Vores overordnede mål er de bedste vilkår for det kristne budskab i ord og virke. Med højmessen som centrum og alsidige aktiviteter derudover, der medvirker til kirkens liv og vækst, ønsker vi at fortsætte tidligere generationers arbejde for at folkekirken skal være rummelig og nærværende og opleves som naturlig og værdifuld.

Menighedsrådet ønsker:

 

                   at styrke synliggørelsen af folkekirken i Aabenraa sogn, hvor menighedsrådet, præster, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere.

 

Menighedsrådet prioriterer det gode samarbejde og respekten mellem de forskellige kirkelige retninger, så mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

 

Søndagens højmesse er centrum for al kirkelig aktivitet i sognet. Derudover ønsker vi en bred vifte af alsidige tilbud til alle aldersgrupper med henblik på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

Vi vil følge udviklingen i folkekirkens medlemstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og andre kirkelige handlinger, og tage initiativer herudfra. Desuden vil vi have særlig opmærksomhed på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring med mange af sognebørnene.

 

Når det gælder rammerne ønsker vi en høj standard i vore kirker og kirkelige bygninger og på kirkegården, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke, og for vore medarbejderes arbejde og sognets præstegårde, og fortsat være en værdifuld del af vores kulturarv.

 

Som organisation vil vi arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere, med administrationschefen som leder og fælleskontoret som sognets administrative center.
Vi vil:

                   arbejde for, at vilkår for ”det gode samarbejde” er til stede.
                   arbejde for et inkluderende miljø for deltagere og frivillige.
                   arbejde for fleksibilitet mellem sognets medarbejderstab og de forskellige kirker.


Vi vil arbejde med kommunikation , så vi tydeligt, både internt og eksternt, informerer om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, ”Kirkesiden”, nyhedsbreve samt foldere og plakater.

Vi vil:

 

                   benytte, udvikle og opdatere sognets app og hjemmesiden www.aabenraasogn.dk  
                   videreudvikle ”Kirkesiden” i Aabenraa Ugeavis.
                   udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.
                   øget brug af Facebook og andre sociale medier.


Med hensyn til økonomi vil vi forvalte sognets midler ansvarligt i bevidsthed om balance og hensyn til målsætningen.

 

På det politiske område vil vi koncentrere os om sognets egne forhold, men vil følge og er åbne for andre samarbejdsmuligheder.

 

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 25. august, 2021