Afdødes ønsker

Det er vigtigt, at familien taler sammen, inden et familiemedlem afgår ved døden, så de efterladte kender afdødes ønsker. Det er nemlig disse ønsker, der er udgangspunkt for planlægning af begravelsesform, begravelses sted, højtidelighed mv. Det er også afdødes ønsker om medvirken af præst eller ingen præst, om højtideligheden skal være i en bestemt kirke eller i kapellet, om det skal være en bestemt præst, der medvirker mv.

Hvis afdøde har særlig tilknytning til en præst, er der også mulighed for at kontakte denne både før og efter dødsfaldet.

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, tages det som udtryk for, at afdøde ikke ønsker medvirken af en af vore præster