Gravstedstyper

Kistegravsted:

Et kistegravsted bruges normalt, som navnet antyder, til kistebegravelser. Kistegravstedet kan dog også bruges til urnebegravelser. Gravstedet har plads til 2 kister. Størrelsen er ca. 6-7 kvadratmeter.

Gravstederne er private. Det vil sige man må selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også stå for hel eller delvis pasning.

Der kan også tegnes legat. At tegne legat betyder, at man betaler et engangsbeløb for vedligeholdelse af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode. For kistegravsteder er fredningstiden 25 år.

 

Kistegravsted

Urnegravsted:

Et urnegravsted omfatter gravsteder med plads til 2, 4, 6 eller 8 urner. Urnegravstederne er fra ca. ½ kvadratmeter til ca. 1½ kvadratmeter.

Gravstederne er private. Dvs. man må selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også stå for hel eller delvis pasning.

Der kan også tegnes legat. At tegne legat betyder, at man betaler et engangsbeløb for vedligeholdelse af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode. For et urnegravsted er fredningstiden 10 år.

 


Urnegravsted i stauder med plade på fælles sten:

Gravstedet er beplantet med stauder og giver plads til to urner med mulighed for en ekstra urne. Til gravstedet hører en messingplade på en fælles sten med tre plader på hver side. Pladen giver plads til normalt to navne.

Der skal oprettes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale (legataftale) for hele fredningsperioden (10 år).

Plade i plæne:

Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. På graven lægges en plade af Halmstadsgranit i format 40x60x10 cm. Gravstedet er en mellemting mellem det private gravsted og det anonyme gravsted.

Man skal indbetale legat til gravstedets vedligeholdelse. At betale legat betyder, at man betaler et engangsbeløb for vedligeholdelse af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode (10 år for urnegravsted, 25 år for kistegravsted).

 

Fællesplænen:  

Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. Gravstedet er et anonymt gravsted. Pårørende har mulighed for at være med ved begravelse eller nedsættelse af urnen.

Man skal indbetale legat til gravstedets vedligeholdelse. At betale legat betyder, at man betaler et engangsbeløb for vedligeholdelse af gravstedet i hele gravstedets fredningsperiode (10 år for urnegravsted, 25 år for kistegravsted).

 

Fællesgravsted for urner

Fællesgravsted for kister

 

Vedligeholdelse omfatter:

- almindelig renholdelse af gravstedet

- omplantning af kantplanter

- fornyelse af udgåede eller forvoksede planter

- opretning efter jordsætning

- pålægning af ral

- rensning og opretning af gravsten