Kirke eller kapel

Der er frit valg mellem sognets tre kirker og kirkegårdskapellet.

Ved valg af kirke kan der indgå overvejelser om, hvorvidt afdøde havde et særligt tilhørsforhold til en bestemt kirke.

Højtideligheder, hvor der ikke medvirker en præst, finder altid sted i kapellet, og arrangøren står selv for indholdet.