Aabenraa Kirkegård - en økologisk park midt i byen 

 

 

Begravelsesformerne ændrer sig, og udfordrer kirkegårdens oprindelige anlægsplan. Derfor må kirkegården forandre sig. Med den nye handleplan (2018) skabes der bro mellem den økologiske- og økonomiske drift af kirkegården. En del af kirkegården udlægges til park i foråret 2019. Her skabes en mere varieret natur, der skal passe sig selv - men under opsyn.Aabenraa Kirkegård er en økologisk park midt i byen. Anvendelse af kemi til ukrudtsbekæmpelse er ikke tilladt på kirkegården (Bek. nr. 1172).

 

Der er mange løvfældende træer på kirkegården, og nedfaldne blade er en naturlig del af årets cyklus. Kirkegården kan derfor ikke være fri for blade hele året rundt. Vi lader regnormene sørge for den naturlige kompostering af blade i udvalgte områder af kirkegården.

 

Med initiativerne vil vi skabe bedre forhold for kryb, kravl, insekter og fugle. Vi sår nyt græs, en blomstereng og varierede beplantninger for at fremme de gode leveforhold for insekter og fugle. Kirkegården får i løbet af de kommende år et andet udseende med nye pladser til eftertanke og rekreation. Gå gerne en tur i den økologiske park for at opleve naturen og de mange fredede historiske grave.

 

Kirkegården er fælles for alle byens kirker. Også borgere, der står uden for folkekirken bliver begravet på Aabenraa Kirkegård.

 

Kapel og kirkegård har fælles adresse: 
Gammeldam 16, 6200 Aabenraa. 

Krematoriet har adressen:
Gammeldam 18, 6200 Aabenraa

Mandskabsbygning og materialegård ligger:
Gammeldam 20, 6200 Aabenraa

Adressen til Aabenraa Sogns kirkekontor, hvor du kan henvende dig med spørgsmål om kirkegården er:

 

Aabenraa Sogns kirkekontor
Næstmark 19
6200 Aabenraa.
Tlf. 74 62 17 80
E-mail: gritt@km.dk eller aabenraa@km.dk

 

Overgartner/kirkegårdsleder
Michael Dybdahl 73314106 el. 20431780

E-mail: mid@km.dk
 

Find gravsted

På www.findgravsted.dk kan man, ved at indtaste navn på afdøde, finde gravstedet på kortet.