Gravsted og forpligtelser

Valg af gravstedstype:

Aabenraa Sogns kirkegård er smukt anlagt med parklignende arealer og flere gravstedstyper og priser. Du kan læse om disse på Aabenraasogn.dk/kirkegården 

Det er en god ide at besøge kirkegården. Efter aftale foreviser kirkegårdspersonalet gerne de forskellige gravstedstyper og hjælper med at vælge et gravsted.

Tidspunkt for rundvisning på kirkegården aftales ved henvendelse til:

Aabenraa Sogns Fælleskontor
Næstmark 19
6200 Aabenraa
Til 74621780

Lejeperiode:

Man skal leje gravstedet minimum i den tid gravstedet er fredet. Fredningstiden er 10 år for urner og 25 år for kister.

Efterfølgende kan aftaler forlænges.

Leje af gravsteder er gratis for folkekirkemedlemmer

Anlæg og pasning:

Ved de fleste gravstedstyper kan man vælge selv at anlægge og passe gravstedet. Visse gravstedstyper har dog obligatorisk vedligehold dvs skal vedligeholdes af kirkegården. Alle hække vedligeholdes af kirkegården.

Der kan indgås aftale om, at kirkegårdens personale mod betaling vedligeholder gravstedet, enten ved årlig betaling eller for hele fredningsperioden. Priser ses under punktet for kirkegården på sognets hjemmeside.
Se her